دکتر علی مظلومی فر
      معاون آوزشی

   


email: amozesh@iausr.ac.irمدیر کل امور آموزشی: آقای حسین محمدی 
مدیر  برنامه ریزی آموزشی: خانم زهرا امیری
رئیس دبیرخانه هیات علمی:  خانم دکتر خدیجه کلاته
رئیس اداره امتحانات: عبدالرضا میرزایی

 


 زمان ملاقات حضوری با دانشجویان گرامی روزهای یکشنبه ساعت 13 الی15  

زمان ملاقات حضوری با اساتید، کارکنان گرامی روزهای یکشنبه ساعت 15 الی 18تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.