آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام خمینی (ره) شهرری- مجتمع اصلی:

کیلومتر 6 اتوبان تهران - قم (بزرگراه خلیج فارس) نرسیده به عوارضی، سمت راست، روبروی مرقد حضرت امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری.

 تلفنخانه   8 -55229200   

 ردیف

نام ونام خانوادگی

 فعالیت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی 

1

آقای دکتر مظلومی فر

معاون آموزش

55229250

2209

2

آقای محمدی

مدیر آموزش

55229328

2246

3

 آقای دکترسیستانی پور

رئیس دبیرخانه هیات علمی

55229256

2355

4

خانمها مطلق، قهری، مومن زاده و امیدوار

دبیرخانه هیات علمی

55229325

2252

5

خانمها رحیمی، صادقی، میرزاخانی و خواجویی


کارشناسان آموزش

-

-

6

آقای نیرومند

مسئول دفتر معاون آموزش

55229250

2209

7

آقای ماهری

خدمات آموزشی

-

2272

8

آقایان احیایی پور و میرزایی

امتحانات کل

55229248

2550

9

آقای تقربی

رئیس اداره آموزش دانشکده علوم پایه

55229322

2404

10

خانم بهروز نام

امتحانات دانشکده علوم پایه

-

2425

11

آقای جلالی

رئیس اداره آموزش دانشکده مهندسی برق

-

2607

12

آقای هژبری

امتحانات دانشکده مهندسی برق

-

2617

13

آقای رفیعی

رئیس اداره آموزش دانشکده فنی مهندسی

55229255

-

14

خانم کمالی

امتحانات دانشکده فنی مهندسی

-

2307

15

آقای اله وردی

رئیس اداره آموزش دانشکده مدیریت و حسابداری

55229247

2289

16

آقای مهربانی

امتحانات دانشکده مدیریت و حسابداری

-

2299

17

آقای حسن پور

رئیس اداره آموزش دانشکده علوم انسانی

55229362    

2607  

18

-

رئیس اداره آموزش ساختمان شیخ صدوق

33752184

-

جهت ارتباط با تلفن های داخلی با شماره 55229200- 9 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.