نمایش بر اساس 
 فرم تقاضای ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمی
-
يکشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 فرم ها و مدارک مورد نیاز جهت فراخوان سال 93
-
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی
-
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 فرم شماره 1
-
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات اساتید هیات علمی
-
دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات اساتید حق التدریس
-
دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 فرم های مربوط به جذب اعضای هیات علمی در سال 93
فرم
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل برگزاری امتحان
-
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 فرم های تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
فرم
يکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 منشور اخلاقی اساتید
-
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست همکاری اساتید با دانشکده مهندسی برق
فرم
يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 فرم عناوین مطالب تدریس شده 29-6-93
-
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 فرم مشخصات فعالیت های پژوهشی جهت دریافت ترفیع سالیانه اساتید
-
يکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 فرم انعکاس مسائل دانشکده
-
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 فرم ارائه جزوه جهت دریافت ترفیع سالیانه اساتید
ترفیع سالیانه
يکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 فرم ارزیابی کلی اساتید
-
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 صورتجلسه دفاعیه پروژه
-
سه شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل برگزاری امتحان
-
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 فرم مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی اساتید متقاضی تدریس در دانشکده مهندسی برق
فرم
يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 پوشه حضور و غیاب- نامه به مدیران
-
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 آئین کلاسداری و مقررات عمومی دانشگاه
-
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 فرم جذب اساتید
فرم جذب اساتید
يکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 قرارداد حق التدریس
قرارداد
يکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 فرم مشخصات اعضای هیات علمی
-
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۱
دانلود فایل پیوست
 فرم مشخصات اساتید حق التدریس
-
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۱
دانلود فایل پیوست
 فرم عضویت و تبدیل وضعیت هیأت علمی
هیات علمی
يکشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 جداول ارتقاء مرتبه اساتید
جداول
دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست استفاده ازبخشنامه سهمیه ادامه تحصیل اعضای هیات علمی با مرتبه مربی
فرم
شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.