کاردانی پیوسته

 

لیست برنامه درسی رشته های  دوره کاردانی پیوسته  دانشگاه آزاد اسلامی

توضیحات کد رشته گروه نام رشته مقطع
  12265 علوم انسانی کودکیاری مربی کودک کاردانی پیوسته 
  82170 علمی کاربردی متالوژی ریخته گری کاردانی پیوسته 
  82166 علمی کاربردی سازه های چوب کاردانی پیوسته 
  82172 علمی کاربردی صنایع فلزی کاردانی پیوسته 
  82103 علمی کاربردی کامپیوتر کاردانی پیوسته 
  82144 علمی کاربردی کارهای عمومی ساختمان کاردانی پیوسته 
  82174 علمی کاربردی اموردامی تکنولوژی پرورش طیور کاردانی پیوسته 
  82160 علمی کاربردی ساخت و تولید قالبسازی کاردانی پیوسته 
  82177 علمی کاربردی نساجی کاردانی پیوسته 
  82169 علمی کاربردی گرافیک کاردانی پیوسته 
  82168 علمی کاربردی استخراج معدن کاردانی پیوسته 
  82167 علمی کاربردی نقشه برداری عمومی کاردانی پیوسته 
  82164 علمی کاربردی تکنولوژی تولیدات باغی کاردانی پیوسته 
  82162 علمی کاربردی بهداشت مدارس کاردانی پیوسته 
  82161 علمی کاربردی مکانیک خودرو کاردانی پیوسته 
  82171 علمی کاربردی نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتی کاردانی پیوسته 
  82128 علمی کاربردی حسابداری کاردانی پیوسته 
  82186 علمی کاربردی طراحی دوخت گرایش طراحی دوخت کاردانی پیوسته 
  82185 علمی کاربردی امور اداری کاردانی پیوسته 
  82184 علمی کاربردی الکترونیک - الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته 
  82155 علمی کاربردی تاسیسات تبرید کاردانی پیوسته 
  81141 علمی کاربردی هنرهای تجسمی نقاشی کاردانی پیوسته 
  82145 علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته 
  82173 علمی کاربردی ساخت و تولید ماشین افزار کاردانی پیوسته 
  82142 علمی کاربردی نقشه کشی معماری کاردانی پیوسته 
  82105 علمی کاربردی تاسیسات تهویه مطبوع کاردانی پیوسته 
  82104 علمی کاربردی ساختمان کارهای عمومی ساختمان کاردانی پیوسته 
  82156 علمی کاربردی صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته 
  81163 علمی کاربردی مکانسین ماشینهای کشاورزی کاردانی پیوسته 
  81131 علمی کاربردی استخراج معدن کاردانی پیوسته 
  82143 علمی کاربردی تربیت بدنی کاردانی پیوسته 
  72120 هنر نقشه کشی فنی ساختمان و معماری کاردانی پیوسته 
  23231 فنی و مهندسی مهندسی نساجی -مهندسی پوشاک کارشناسی پیوسته 
  22211 فنی مهندسی سرامیک صنعتی کاردانی پیوسته