کارشناسی پیوسته

 

لیست برنامه درسی رشته های  دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

توضیحات کد رشته گروه نام رشته مقطع
قابل اجرا فقط برای ورودیهای 88 و به بعد 13304 علوم انسانی جغرافیا - ژئومورفولوژی کاردانی پیوسته 
این سرفصل برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ شده است 913267 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری - منسوخ کارشناسی پیوسته 
  13299 علوم انسانی علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی کارشناسی پیوسته 
  13296 علوم انسانی مدیریت امور گمرکی کارشناسی پیوسته 
  13279 علوم انسانی مدیریت فرهنگی و هنری کارشناسی 
  13104 علوم انسانی مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته 
  13231 علوم انسانی فقه و حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته 
  13263 علوم انسانی فلسفه و حکمت اسلامی کارشناسی پیوسته 
  13113 علوم انسانی حقوق کارشناسی پیوسته 
  13268 علوم انسانی باستانشناسی کارشناسی پیوسته 
  13100 علوم انسانی مدیریت دولتی کارشناسی پیوسته 
  13101 علوم انسانی تربیت مترجم زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته 
  13171 علوم انسانی مدیریت امور بانکی کارشناسی پیوسته 
  13103 علوم انسانی مطالعات خانواده کارشناسی پیوسته 
  13132 علوم انسانی مدیریت جهانگردی کارشناسی پیوسته 
  13105 علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته 
  13106 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی تربیت دبیر کارشناسی پیوسته 
  13108 علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته 
  13109 علوم انسانی علوم اقتصادی کارشناسی پیوسته 
  13110 علوم انسانی زبان فرانسه کارشناسی پیوسته 
  13102 علوم انسانی زبان و ادبیات عربی کارشناسی پیوسته 
  13145 علوم انسانی علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی پیوسته 
  13152 علوم انسانی حسابداری3 کارشناسی پیوسته 
فقط سرفصل گرایش ژئومورفولوژی برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ می گردد و از سرفصل جدید استفاده شود 13135 علوم انسانی جغرافیا انسانی - طبیعی 4 گرایش کارشناسی پیوسته 
  13136 علوم انسانی روانشناسی اصلاح و تربیت کارشناسی پیوسته 
  13138 علوم انسانی مترحمی زبان روسی کارشناسی پیوسته 
  13139 علوم انسانی تاریخ کارشناسی پیوسته 
  13154 علوم انسانی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی پیوسته 
  13143 علوم انسانی دبیری فلسفه کارشناسی پیوسته 
  13155 علوم انسانی راهنمایی مشاوره کارشناسی پیوسته 
  13146 علوم انسانی زبان وادبیات ارمنی کارشناسی پیوسته 
  13147 علوم انسانی مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته 
  13149 علوم انسانی کتابداری کارشناسی پیوسته 
  13144 علوم انسانی زبان اسپانیایی کارشناسی پیوسته 
  13153 علوم انسانی حسابداری کارشناسی پیوسته 
  13134 علوم انسانی علوم تربیتی آموزش و پرورش پیش دبستانی و کارشناسی پیوسته 
  13140 علوم انسانی دبیری الهیات و معارف اسلامی کارشناسی پیوسته 
  13285 علوم انسانی زبان شناسی کارشناسی پیوسته 
  13142 علوم انسانی روانشناسی کارشناسی پیوسته 
  13112 علوم انسانی علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی کارشناسی پیوسته 
قابل اجرا برای ورودیهای 88 و بعد 13267 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری - جدید کارشناسی پیوسته 
  13285 علوم انسانی زبان شناسی کارشناسی پیوسته 
  13283 علوم انسانی مدیریت جهانگردی و هتلداری کارشناسی پیوسته 
  13283 علوم انسانی امور گمرکی کارشناسی پیوسته 
  13282 علوم انسانی مترجمی زبان عربی کارشناسی پیوسته 
  13300 علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی 5 کارشناسی پیوسته 
  13148 علوم انسانی روانشناسی صنعتی و سازمانی کارشناسی پیوسته 
  13111 علوم انسانی علوم قرآن و حدیث کارشناسی پیوسته 
  13151 علوم انسانی مدیریت بیمه کارشناسی پیوسته 
  13116 علوم انسانی آزاد الهیات و معارف اسلامی کارشناسی پیوسته 
  13133 علوم انسانی علوم قرآنی کارشناسی پیوسته 
  13114 علوم انسانی علوم قضایی کارشناسی پیوسته 
  13124 علوم انسانی روابط سیاسی(روابط دیپلماتیک) کارشناسی پیوسته 
  13115 علوم انسانی علوم سیاسی کارشناسی پیوسته 
  13117 علوم انسانی تربیت دبیر تربیت بدنی و ورزش کارشناسی پیوسته 
  13118 علوم انسانی زبان آلمانی کارشناسی پیوسته 
  13119 علوم انسانی تربیت دبیر زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته 
  13120 علوم انسانی زبان و ادبیات هوسائی کارشناسی پیوسته 
  13121 علوم انسانی زبان و ادبیات سواحیلی کارشناسی پیوسته 
  13122 علوم انسانی زبان ایتالیایی کارشناسی پیوسته 
  13123 علوم انسانی مدیریت و کمیسر دریایی کارشناسی پیوسته 
  33104 علوم پایه شیمی کارشناسی پیوسته 
  33107 علوم پایه فیزیک کارشناسی پیوسته 
  33106 علوم پایه زیست شناسی کارشناسی پیوسته 
  33116 علوم پایه فیزیک نجوم کارشناسی پیوسته 
  33108 علوم پایه بیو تکنولوژی کارشناسی پیوسته 
  33105 علوم پایه ریاضی 3 کارشناسی پیوسته 
  33109 علوم پایه دروس اختیاری زیست شناسی کارشناسی پیوسته 
  33103 علوم پایه ریاضی کارشناسی پیوسته 
  33102 علوم پایه زمین شناسی کارشناسی پیوسته 
  33101 علوم پایه آمار کارشناسی پیوسته 
  33100 علوم پایه زمین شناسی کاربردی کارشناسی پیوسته 
  33137 علوم پایه فیزیک مهندسی کارشناسی پیوسته 
  33139 علوم پایه علوم کامپیوتر کارشناسی پیوسته 
قابل اجرا برای ورودیهای 88 و به بعد 73102 هنر مرمت بناهای تاریخی - جدید کارشناسی پیوسته 
این سرفصل برای ورودیهای 87 و به بعد لازم الاجرا است و برای وردیهای ماقبل 87 قابل اجرا نیست. 73107 هنر فرش کارشناسی پیوسته 
این سرفصل برای ورودیهای ماقبل 87 منسوخ شده است و برای ورودیهای 87 و به بعد قابل اجرا نمیباشد 973107 هنر فرش کارشناسی پیوسته 
  73108 هنر مهندسی معماری کارشناسی پیوسته 
  73109 هنر شهرسازی کارشناسی پیوسته 
  73110 هنر صنایع دستی کارشناسی پیوسته 
  73111 هنر طراحی پارچه ولباس کارشناسی پیوسته 
  73106 هنر ارتباط تصویری کارشناسی پیوسته 
  73105 هنر عکاسی کارشناسی پیوسته 
  73101 هنر نمایش کارشناسی پیوسته 
این سرفصل برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ است. 973102 هنر مرمت و احیا بناهای تاریخی - منسوخ کارشناسی پیوسته 
  73103 هنر نقاشی کارشناسی پیوسته 
  73104 هنر طراحی صنعتی کارشناسی پیوسته 
  53101 پزشکی علوم تغذیه کارشناسی پیوسته 
  53102 پزشکی پرستاری کارشناسی پیوسته 
  53103 پزشکی مددکاری اجتماعی کارشناسی پیوسته 
  23232 فنی و مهندسی مهندسی هسته ای کارشناسی پیوسته 
قابل اجرا برای ورودیهای مهر 1388 و به بعد در هر 4 گرایش بیوالکتریک ، بیومکانیک ،بیومتریال و بالینی 23230 فنی و مهندسی مهندسی پزشکی 4 گرایش - جدید کارشناسی پیوسته 
  23233 فنی و مهندسی مهندسی پرتوپزشکی کارشناسی پیوسته 
  23129 فنی مهندسی مهندسی فن آوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 
  23128 فنی مهندسی صنایع پالایش کارشناسی پیوسته 
  23127 فنی مهندسی مهندسی طراحی فرایندهای صنعت نفت کارشناسی پیوسته 
  23104 فنی مهندسی مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف کارشناسی پیوسته 
  23103 فنی مهندسی مهندسی شیمی کارشناسی پیوسته 
  23115 فنی مهندسی مهندسی صنایع پلیمر کارشناسی پیوسته 
  23114 فنی مهندسی ایمنی صنعتی کارشناسی پیوسته 
  23113 فنی مهندسی تکنولوژی رنگ کارشناسی پیوسته 
برای ورودیهای 1385 و به بعد 23112 فنی مهندسی مهندسی عمران با 4 گرایش آب ، خاک ،راه ، سازه کارشناسی پیوسته 
  23111 فنی مهندسی مهندسی مکانیک در ماشین آلات کارشناسی پیوسته 
  23109 فنی مهندسی مهندسی مکانیک در طراحی جامدات کارشناسی پیوسته 
  23106 فنی مهندسی طراحی و مهندسی پتروشیمی کارشناسی پیوسته 
  23123 فنی مهندسی تکنولوژی صنعتی کارشناسی پیوسته 
  23108 فنی مهندسی مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته 
  23122 فنی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی پیوسته 
این برنامه با ابلاغ برنامه درسی جدید برای ورودیهای 1388 و بعد منسوخ شده و فقط برای ورودیهای 1387 و قبل از آن قابل اجرا می باشد. 23121 فنی مهندسی مهندسی پزشکی بالینی - منسوخ کارشناسی پیوسته 
  23126 فنی مهندسی تولید صنعتی کارشناسی پیوسته 
  23120 فنی مهندسی مهندسی برق کارشناسی پیوسته 
  23116 فنی مهندسی دبیر فنی اتو مکانیک کارشناسی پیوسته 
  23119 فنی مهندسی دریانوردی کارشناسی پیوسته 
  23118 فنی مهندسی مهندسی شیمی معدن کارشناسی پیوسته 
  23105 فنی مهندسی برنامه ریزی و تحلیل سیستمها کارشناسی پیوسته 
  23117 فنی مهندسی مهندسی نفت کارشناسی پیوسته 
  23125 فنی مهندسی استخراج معدن کارشناسی پیوسته 
این برنامه با ابلاغ برنامه درسی جدید برای ورودیهای 1388 و بعد منسوخ شده و فقط برای ورودیهای 1387 و قبل از آن قابل اجرا می باشد. 23163 فنی مهندسی مهندسی پزشکی 3 گرایش - منسوخ کارشناسی پیوسته 
  23100 فنی مهندسی ساخت و تولید کارشناسی پیوسته 
  23101 فنی مهندسی مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات کارشناسی پیوسته 
  23102 فنی مهندسی مهندسی متالوژی مواد کارشناسی پیوسته 
  23107 فنی مهندسی هوا فضا کارشناسی پیوسته 
  23124 فنی مهندسی مهندسی اکتشاف معدن کارشناسی پیوسته 
  43102 کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی پیوسته 
  43111 کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته 
  43170 کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی پیوسته 
  43112 کشاورزی مهندسی فضای سبز کارشناسی پیوسته 
  43100 کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی کارشناسی پیوسته 
  43101 کشاورزی مرتع و آبخیزداری کارشناسی پیوسته 
  43103 کشاورزی علوم باغبانی کارشناسی پیوسته 
قابل اجرا از ورودی 84 به بعد 43123 کشاورزی علوم و صنایع غذایی کارشناسی پیوسته 
  43118 کشاورزی شیلات کارشناسی پیوسته 
  43106 کشاورزی علوم دامی کارشناسی پیوسته 
  43104 کشاورزی ترویج و آموزشکشاورزی کارشناسی پیوسته 
  43117 کشاورزی محیط زیست کارشناسی پیوسته 
  43119 کشاورزی خاکشناسی کارشناسی پیوسته 
  43120 کشاورزی گیاهپزشکی کارشناسی پیوسته 
  43122 کشاورزی جنگلدری کارشناسی پیوسته 
از سال 84 منسوخ شده است 43123 کشاورزی صنایع فراورده های کشاورزی کارشناسی پیوسته 
  43108 کشاورزی مهندسی کشاورزی آب کارشناسی پیوسته 
  43105 کشاورزی مهندسی چوب وکاغذ کارشناسی پیوسته