کارشناسی ناپیوسته

 

لیست برنامه درسی رشته های  دوره کارشناسی ناپیوسته  دانشگاه آزاد اسلامی

توضیحات کد رشته گروه نام رشته مقطع
  64116 دامپزشکی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کارشناسی ناپیوسته 
  14292 علوم انسانی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته 
  14125 علوم انسانی دبیری زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته 
  14141 علوم انسانی دبیری آموزش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته 
  14131 علوم انسانی تربیت دبیر فنی ساختمان کارشناسی ناپیوسته 
  14129 علوم انسانی تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته 
  14270 علوم انسانی آموزش دینی و عربی کارشناسی ناپیوسته 
  14127 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته 
  14107 علوم انسانی تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ناپیوسته 
  14128 علوم انسانی دبیری علوم تجربی کارشناسی ناپیوسته 
  34140 علوم پایه آمار کارشناسی ناپیوسته 
  34110 علوم پایه آموزش ریاضی کارشناسی ناپیوسته 
  84187 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته 
  84176 علمی کاربردی گرافیک کارشناسی ناپیوسته 
  84124 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته 
  84158 علمی کاربردی مهندسی آب و فاضلاب کارشناسی ناپیوسته 
  84123 علمی کاربردی ساخت و تولید قالبسازی کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 84120 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی صنایع نساجی کارشناسی ناپیوسته 
  84121 علمی کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 84102 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی کارشناسی ناپیوسته 
  84125 علمی کاربردی تکثیر و پرورش آبزیان کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 84100 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 84101 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی متالوژی ذوب مواد کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 84111 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی برق شبکه های انتقال و توزیع برق کارشناسی ناپیوسته 
  84116 علمی کاربردی صنایع چوب و سازه های چوب کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم تغییر عنوان یافته است 84115 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 
  84157 علمی کاربردی حسابداری - علمی کاربردی کارشناسی ناپیوسته 
  84179 علمی کاربردی روابط عمومی کارشناسی ناپیوسته 
  84175 علمی کاربردی صنایع چوب کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 84113 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید و ماشین ابزار کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 84108 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی مکانیک خودردو کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 84118 علمی کاربردی مهندسی مهندسی تکنولوژی نقشه برداری کارشناسی ناپیوسته 
  84114 علمی کاربردی مهندسی معدن کارشناسی ناپیوسته 
با بلاغ وزارت علوم به این نام تغیی عنوان پیدا نموده است 84122 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی ساختمان کارشناسی ناپیوسته 
  84110 علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر کارشناسی ناپیوسته 
  84109 علمی کاربردی مهندس بهره برداری نیروگاه کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا کرده است 84112 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته 
  84180 علمی کاربردی طراحی و تکنولوژی دوخت - علمی کاربردی کارشناسی ناپیوسته 
  84119 علمی کاربردی صنایع چوب و کاغذ صنایع چوب کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 84117 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلاب کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 74100 هنر مهندسی تکنولوژی معماری کارشناسی ناپیوسته 
  54104 پزشکی بهداشت محیط کارشناسی ناپیوسته 
  44189 کشاورزی چوبشناسی و صنایع چوب کارشناسی ناپیوسته 
  44171 کشاورزی مهندسی تولیدات دامی کارشناسی ناپیوسته 
این سرفصل فقط برای ورودیهای 88 و به بعد قابل اجرا است. 24228 فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی برق - قدرت کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم تغییر نام یافته است 24224 فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی عمران - عمران کارشناسی ناپیوسته 
  24130 فنی مهندسی مهندس مکانیک طراحی جامدات کارشناسی ناپیوسته 
این سرفصل برای ورودیهای قبل از 88 قابل اجرا بوده و برای ورودی 88 و به بعد منسوخ می باشد. 24133 فنی مهندسی مهندسی برق قدرت کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 24131 فنی مهندسی علمی کاربردی مهندسی معدن کارشناسی ناپیوسته 
  24110 فنی مهندسی مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات کارشناسی ناپیوسته 
  24132 فنی مهندسی مهندسی برق الکترونیک کارشناسی ناپیوسته 
  44186 کشاورزی محیط زیست کارشناسی ناپیوسته 
  44107 کشاورزی مهندسی ماشینهای کشاورزی کارشناسی ناپیوسته 
  44110 کشاورزی مهندسی تولیدات گیاهی کارشناسی ناپیوسته 
  44113 کشاورزی جنگلداری کارشناسی ناپیوسته 
  44114 کشاورزی شیلات کارشناسی ناپیوسته 
  44121 کشاورزی مهندسی آبیاری کارشناسی ناپیوسته 
  44116 کشاورزی مهندسی علوم و صنایع غذایی کارشناسی ناپیوسته 
  44115 کشاورزی مرتع و آبخیزداری کارشناسی ناپیوسته