نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عنواندانلود فایل
 
بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری
بخشنامه تسهیلات مهد کودک
بخشنامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی
بخشنامه تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
بخشنامه درخواست ایجاد رشته های جدید
بخشنامه تشویق فرزندان ممتاز کارکنان و اعضای هیات علمی1392
دستورالعمل اجرایی درخصوص روند بررسی پرونده های متقاضیان ارتقاء در دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه ارتقاء مرتبه اساتید
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیات علمی
بخشنامه سهمیه ادامه تحصیل اعضای هیات علمی با مرتبه مربی
آیین نامه ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمی
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)
خلاصه آیین نامه آموزشی(تنظیم نشده)
فرم تقاضای ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمی
فرم ها و مدارک مورد نیاز جهت فراخوان سال 93
دستورالعمل برگزاری امتحان
منشور اخلاقی اساتید
فرم عناوین مطالب تدریس شده 29-6-93
فرم انعکاس مسائل دانشکده
فرم ارزیابی کلی اساتید